Maak vermogensbelasting rente afhankelijk, niet rendement afhankelijk

Een belasting tegen het behaalde rendement tast de verhouding tussen risico en rendement aan. Er kan daarom beter voor een vermogensbelasting gekozen worden, die gekoppeld is aan de rentevoet van DNB. Dit is ook simpeler en zal er voor zorgen dat marken sneller herstellen en minder snel oververhit raken.