Home

Internet en energie: het effect van” commoditization” en digitalisering op de inkoop van energie

10minutes-strategy

Bij vermogensbeheer wordt:

  • 80% van het rendement bepaald door de gekozen beleggingsstrategie. De overige
  • 20% wordt behaald door discipline, product selectie en timing.

Dit geldt in vermogensbeheer, maar ook bij het inkopen van energie. Feit is ook dat het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie pas rendabel is bij grotere vermogens of hoger energieverbruik. Digitalisering betekent dat bedrijven en particulieren vanaf veel kleinere vermogens of volumes een professionele strategie kunnen volgen en hun beheer of inkoop kunnen verbeteren. Bij kleinere partijen en zeker bij energie inkoop ontbreekt vaak een strategie. Vaak wordt er pas in november, als het oude contract in december afloopt, pas aandacht aan besteed.

“Commoditization”

Digitalisering heeft twee consequenties:

  1. Digitalisering leidt tot “commoditization” of te wel door het digitaal en klein maken van alle informatiedelen is het mogelijk om steeds meer producten en services te veranderen in een bulkgoed, een commodity.
  2. Digitalisering maakt complexe producten vergelijkbaar op het internet.

Dit heeft consequenties voor financiële instellingen en energieleveranciers. Hieronder ga ik in op de consequenties voor de energiewereld.

Veranderingen in de energiewereld

Net als vele financiële instellingen klagen energieleveranciers over de “commoditization” van hun product. Door onder andere het internet kunnen klanten de prijs van energie redelijk gemakkelijk vergelijken. Energieleveranciers proberen dit tegen te gaan door de prijsvorming in hun contracten onduidelijker te maken dan hoeft, maar een beetje bekwame inkoper kan met wat rekenwerk tot een vergelijking komen en de goedkoopste leverancier kiezen.

De oude wereld, inkopen tegen een vaste prijs

Bij Schneider-Electric adviseerde ik partijen bij de inkoop van hun energie en was ik verantwoordelijk voor velen van deze prijs vergelijkingen. Vaste prijs contracten betekende dat vaak dat de klant me vroeg gewoon de laagste prijs van dat moment te selecteren. We weten echter ook allemaal dat dit eigenlijk een casino strategie is waarbij de laagste op dat moment geboden prijs niet perse een relatie heeft met de laagste prijs die met een overwogen strategie haalbaar is. Mijn contacten bij energieleveranciers verweten mij steeds dat ik alle winst voor hen eruit kneep, door met deze vergelijkingen steeds voor de goedkoopste leverancier te gaan. Voor vaste prijs contracten klopt dit. Ik werkte voor als een onafhankelijke adviseur die, in tegenstelling tot veel andere adviseurs, geen commissie/provisie ontvangt van energieleveranciers. Er was dus geen incentive om te gaan naar, of te blijven bij een energieleverancier die de adviseur een hoge commissie betaalt. Het zou het raar zijn om de klant aan te raden om hetzelfde product met dezelfde strategie (vaste prijs) tegen een hogere prijs in te kopen.

De nieuwe wereld: inkopen volgens een strategie

Als energie consultant wil Schneider-Electric juist dat de klant niet tegen een vaste prijs inkoopt, omdat met hun strategie de (prijs)risiso’s voor het bedrijf beter beheerst kunnen worden. Hiervoor moeten energieleveranciers wel het juiste product willen aanbieden.

De digitalisering bij energieleveranciers maakt het mogelijk om individuele strategieën ook voor kleinere volumes te realiseren. Inkoop van volumes moest in het verleden nog in minimale stappen van 1.000.000 kWh, nu zijn volumes van 1 kWh mogelijk.

Ik raad inkopers aan om deze nieuwe flexibiliteit samen met hun adviseur te benutten. Het gaat er nu om, de leveranciers onder druk te zetten, om bij hen vaart er in te houden bij de digitalisering en te voorkomen dat de voordelen van digitalisering onevenredig bij de energieleverancier blijven hangen.

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat de meeste energieleveranciers kleinere klanten geen flexibiliteit willen gunnen, die een flexibele inkoop strategie mogelijk maakt. Door de “commoditization” op vaste prijs contracten voort te zetten raad ik inkopers energieleveranciers te dwingen om flexibele inkoop strategieën voor kleinere gebruikers mogelijk te maken.

Duurzaam Inkopen?

CO2 rechten hoeven niet bij de energieleverancier te worden ingekocht. Bij het kopen van zowel energie als CO2 rechten doen Inkopers aan koppel inkoop. Een bekwame inkoper kan de kosten van CO2 certificaten (ook als men persé “Nederlandse Wind” wil) al gauw met 50% reduceren door hiervoor van andere partijen om een bod te vragen.

Gedurende Sinterklaas raad ik inkopers (groot en klein) na te denken over hun energie inkoop strategy. De cadeaus van de Sint worden ook niet allen op 4 December gekocht.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.