Home

Vandaag haalt Groenlinkser Jesse Klaver, Picketty naar de tweede kamer. Ik neem aan dat hij hiermee het debat over ongelijkheid in Nederland wil aanwakkeren. Nederland kan veel beter een debat over andere dingen hebben, want ongelijkheid is in Nederland, zeker in internationaal perspectief niet een groot probleem. Verder moet men zich afvragen wat Picketty daadwerkelijk aantoont.

Wat toont Picketty aan?

Als je een hele lange historische inkomens- en vermogensreeksen bouwt met veel mensen in verschillende landen, dan zie je dat in de 18de en 19de eeuw de vermogensongelijkheid veel groter was dan in de 20ste eeuw. Vervolgens speculeert hij, kijkend naar de cijfers in de VS, dat je goeiende ongelijkheid weer terug ziet komen. Dit is niet echt baanbrekend. Je moet zijn werk daarom vooral zien als een mooie statistische toevoeging aan de bestaande ongelijkheidsliteratuur. Vervolgens heeft Picketty een wat gelimiteerde theorie.

In zijn theorie geeft hij een andere reden voor de groeiende ongelijkheid, dan die men normaal in de literatuur tegen komt. Zijn theorie is dat minder progressive belastingen ertoe hebben geleid, dat bestuurders meer hun best doen om “corporate governance” te omzeilen en zelf meer loon uit te betalen. Als men kijkt naar de vermogens die de kinderen van de bazen van Goldman Sachs straks krijgen, kan best het geval zijn dat vermogensongelijkheid weer naar hogere niveaus groeit. In mijn opzicht heeft dit falen van corporate governance niet veel met het belastingsstelsel te maken en zijn er belangrijkere reden dat ongelijkeheid wellicht zal groeien. Dit is technologische vernieuwing en globalisatie. technologische vernieuwing en globalizatie moet men niet tegenhouden. Messi verdient immers veel meer dan Pelle deed, omdat zijn marktwaarde hoger is. Dit komt niet door zijn voetbal kwaliteiten, maar doordat hij gebruik kan maken van een technologisch verder ontwikkelde en geglobaliseerde wereld. Bij de meeste technologische ontwikkelingen zijn het normaal een kleine groep die hier eerst zeer rijk van wordt. Vervolgens wordt de technologie verbeterd. Uiteindelijk gebruikt en profiteert de gehele samenleving hiervan. Vroeger konden alleen rijke jetsetters steden trips naar Milan, Parijs en Londen maken. Nu kan Jan modaal dit ook.

De armoede van Picketty’s theorie wordt nog duidelijker as men kijkt naar zijn “wetten”. Hij gebruikt twee wetten die eigenlijk geen wetten zijn, om zijn “fundamentele” ongelijkheid in het capitalisme uit te leggen dat r>g. Met r>g wil hij zeggen dat het rendement (zonder inflatie) op kapitaal (vermogen) harder stijgt dan de economie.

Deze ongelijkheid kan kan voor periodes waar zijn. Maar kan op de lange termijn nooit altijd waar zijn. De totale economie is uiteindelijk alles wat er geproduceerd wordt. Dat is het totale aantal mensen keer de productiviteit van deze mensen. De reden dat aandelen en andere investeringen waarde hebben is omdat deze investeringen uiteindelijk mensen aan het werk zetten die iets produceren. Men koopt eigenlijk toekomstige productie. Het kan natuurlijk zo zijn dat er periodes zijn dat r>g (vaak bij technologische vooruitgang) en er zullen periodes zijn waarin r<g (technologische stagnatie.) Uiteindelijk zal in de lange termijn r=g moeten standhouden.

Men koopt vandaag Facebook aandelen omdat men gelooft dat de mensen bij Facebook in de toekomst waarde zullen produceren. Als dat overschat wordt dan is r>g en zal er een periode komen waar het aandeel van Facebook daalt r<g. Dit geldt voor alle financiele producten.

Ongelijkheid zal dus toenemen en afnemen. Er kunnen grote schommelingen zijn, maar uiteindelijk zijn financiele marketen gebonden aan de reele economie.  De economie zal daarom blijven schommellen rond een niveau waarbij het rendement op kapitaal gelijk is aan de groei in productiviteit.

Ik raad leden van de tweede kamer daarom aan om naar Picketty te luisteren. Zijn werk is interessant en een goede toevoeging aan de discussie, maar blijf vooral nadenken. Picketty toont namelijk weinig aan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.