Home

Terwijl velen pleiten voor een hogere belasting op vermogens, is de belastingdruk op inkomsten uit vermogens tot boven de 100% gestegen. Waar de belastingdienst een met een rendement van 4% rekent, moeten pensioenfondsen met een rente rekenen van 0.25% op 1 jaar en 0.57 op 5 jaar. Dit zou ook het realistische rendement voor een belegger moeten zijn.

De Nederlandse Bank (DNB) geeft maandelijks de rente termijn structuur die pensioenfondsen en verzekeraars moeten gebruiken om hun verwacht rendement en bijbehorende dekkingsgraad te bepalen. Zoals velen weten is deze rente en het verwachte rendement behoorlijk gedaald. Met een dalende rente is het verwachte rendement van vermogen ook gedaald. De belastingdienst houdt hier geen rekening mee blijft van een fictief rendement van 4% uit gaan. Hier wordt dan een belasting van 30% tegen betaald. Als men na gaat wat er daadwerkelijk aan verwacht rendement behaald wordt komt men tot de conclusie dat de belastingdruk op inkomen uit vermogen de laatste jaren fors gestegen is. Als dezelfde rekenmethode op vermogens zou worden toegepast als op pensioenen is de belastingdruk op inkomsten uit vermogen tot 114% gestegen. Voor de goede orde vindt men de gegevens hier.

Belastingdruk op vermogen

Belast risicovrije vermogensinkomsten

Een te hoge vermogensbelasting geeft 3 reacties:

  • Er wordt minder geïnvesteerd, gespaard en belegd. Men kan immers beter vandaag uitgeven, omdat men morgen minder overhoudt nadat men belasting heeft betaald.
  • Er wordt risicovoller belegd. Een hoger rendement eist meer risico. Met een lagere rentestand moet er meer risico genomen worden wil men boven de 4% rendement uit komen.
  • Vermogens worden uit Nederland weg gehaald.

Er zijn natuurlijk wel goede redenen om een vermogensbelasting te heffen. Inkomsten uit vermogen worden gezien als inkomsten waarvoor men niet hoeft te werken. Dit is maar gedeeltelijk waar. Dit vermogen was ooit een inkomen dat men heeft gespaard en wat men in het verleden had kunnen uitgeven. Als men investeert, neemt men een risico dat men het vermogen verliest.

Wat we niet willen is dat mensen geen risico hoeven te nemen om een inkomen te generen. Ik stel daarom voor om over de fictieve inkomsten bij  het risicovrije rente niveau (1 jaar staatsrente) te nemen en deze te belasten in Box 1 en verder geen belasting te heffen op vermogen.

Een andere oplossing is om het fictieve rendement te bereken tegen de rentetermijnstructuur van DNB en deze in Box 3 te belasten.

One thought on “Hervorm Vermogensbelasting

  1. Pingback: Maak vermogensbelasting rente afhankelijk, niet rendement afhankelijk | Het Kladblad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.