Home

2014-09-13_17-49-35_577To achieve great things, two things are needed; a plan, and not quite enough time. Leonard Bernstein

Op het moment geeft Draghi Europese politici steeds meer tijd zonder dat ze een plan hebben om hun economieën structureel te hervormen. Het monetaire beleid van de ECB heeft de Eurozone uit een storm gehaald. De boten zijn lek, maar de zon schijnt en de ECB houdt de pompen aan.  Politici moeten de lekken dichten (hervormen) en niet om meer pompen vragen (QE).

De blog van Marcel de Boer was afgelopen week weer zeer interessant. Er was deze week vooral aandacht voor monetaire ideeën om de economie op gang te brengen.

De week begon met de stelling dat zonder hervormingen echte QE van Draghi niet alleen onvermijdelijk zou zijn, maar waarschijnlijk zelfs weinig effect zal hebben. De oproep was vooral aan politici om te hervormen.

Deze oproep werd gevolgd door een blog post met het idee van twee Italiaanse economen voor een “pijnloze” oplossing. De economen zijn het er over eens dat QE niet zo’n machtig wapen is. Hervormen willen ze niet. Er moet juist extra schuld komen. Belastingen moeten met gemiddeld 5% worden verlaagd en deze schuld kan dan door de ECB worden opgekocht. Van dit soort suggesties wordt ik altijd zenuwachtig. Met zo’n injectie kan de economie in de korte termijn misschien wat worden aangezwengeld, maar de structurele problemen blijven.

De volgende post had aandacht voor het “probleem” dat landen die bij de invoering van de Euro plotseling goedkoop konden lenen. Normaal is dit goed. Deze landen hebben echter verzaakt te hervormen, te innoveren en productiever te worden. Dit geeft volgens mij kraak helder weer dat van niet zullen hervormen als er geen druk is om dat werkelijk te doen.

De laatste post van de week was weer over een geld injectie. Dit keer is de econoom met het idee Brzeski. Het mooie van zijn idee is dat de geldinjectie is gekoppeld aan hervormingen. Ik geloof dat hervormingen inderdaad een voorwaarde moeten zijn voor toekomstige opkoop programma’s. Mijn vraag is echter of een extra injectie daadwerkelijk zal helpen.

Is er echt onvoldoende monetaire impuls?
De rente is ontzettend laag. Dit geeft aan dat het aanbod van krediet al relatief hoog is in vergelijking met de vraag. Waarom is er dan geen vraag? Zoals ik eerder heb geschreven kijkt een ondernemer niet zozeer naar de rente. Het is niet de rentestand die investeringen aanjaagt, maar het investeringsklimaat.

Als een ondernemer maanden of jaren moet wachten voordat hij  met een nieuw bedrijf van start kan gaan, heeft een ruimere krediet aanbod weinig zin.
Als een ondernemer extra bureaucratische lasten ondervindt als hij een werknemer aanneemt heeft een ruimere krediet aanbod weinig zin.
Als een ondernemer moeilijk van een slechte werknemer afkomt als resultaten tegenvallen heeft een ruimere krediet aanbod weinig zin.
Als een ondernemer zijn diensten niet zomaar binnen de EU in een ander EU land kan aanbieden dan heeft een ruimere krediet aanbod weinig zin.

……….Al helemaal niet als de ondernemer over zijn winst nog een hoge belasting moet betalen.
Misschien is het toch tijd om te hervormen….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.