Home

In een geestige en informatieve column van Mathijs Bouman beschrijft Mathijs hoe technologische vooruitgang de samenleving kan beïnvloeden met een verhaal dat zich op Robotson Eiland afspeelt. Op zijn eiland spoelt technologische vooruitgang letterlijk aan. Dit is zeker een beperking in zijn verhaal. Laten we Robinson opnieuw op een eiland zetten waar technologische vooruitgang niet aanspoelt, maar gecreëerd moet worden.

Maandag tot donderdag is Robinson alleen op het eiland en overleeft net van de 2 visjes die hij vangt en de 2 kokosnoten die hij met moeite uit de boom haalt. De volgende dag komt hij zijn medebewoner Vrijdag tegen en besluiten ze al gauw samen te werken. Elk specialiseert zich en leert efficiënter werken. Na wat oefening kan Robinson 10 vissen vangen en kan Vrijdag 10 goede kokosnoten rapen. `s-Avonds hebben ze na ruilhandel ieder 5 vissen en 5 kokosnoten. Tussenconclusie: proces verbetering door specialisatie is een type technologische vooruitgang.

Een week lang genieten ze beiden van hun meer dan verdubbelde welvaart. Na een week besluit Robinson minder ruim te leven en elke avond 3 van zijn vissen te drogen. Na een maand heeft hij een vermogen van 90 vissen opgebouwd en besluit hij nog maar een halve dag te gaan vissen (waarin hij 5 i.p.v. 10 vissen vangt). De andere halve dag gebruikt hij om een visboot en netten te ontwikkelen. De 5 gevangen vissen geeft hij aan Vrijdag in ruil voor 5 kokosnoten. Vrijdag is ondertussen aan zijn nieuwe levensstijl van 5 vissen en 5 kokosnoten gewend geraakt. Zelf leeft Robinson in relatieve armoede met 2 gedroogde vissen en 5 kokosnoten. Na 40 dagen is Robinson bijna door zijn voorraad gedroogde vissen heen en vreest dat hij voor niets in relatieve armoede heeft geleefd. Tussenconclusie: investeren is risicovol.

Uiteindelijke lukt het Robinson om zijn vissersschip met netten in het water te krijgen. Met zijn boot kan hij nu elke dag 30 vissen vangen. Vrijdag raapt nog elke dag 10 kokosnoten en samen produceren ze 10 kokosnoten en 30 vissen. Omdat er nu een verhouding is van 3 vissen per kokosnoot, is de relatieve waarde (prijs) van een vis lager. Robinson heeft niet voor niets risico genomen en minder luxe geleefd en wil de oude prijs voor zijn vis 1 kokosnoot. Vrijdag is echter ook niet gek en weet dat Robinson er meer voor kan betalen. Uiteindelijk worden ze het eens over 2 vissen per kokosnoot. De nieuwe verhouding verhoogt de welvaart van beide partijen. Robinson heeft nu per dag 20 vissen en 5 kokosnoten, terwijl Vrijdag van 10 vissen en 5 kokosnoten geniet. Tussenconclusie: vermogensopbouw is nodig voor de economische en technische ontwikkeling. Hiervan profiteert de samenleveling, maar de investeerder profiteert meer.

In de economische literatuur is er een groot verschil tussen de Exogenous Growth Models waarin de technologie simpelweg aanspoelt en Endogenous Growth Models waarbij de ontwikkeling van technologische vooruitgang in het model zit. Robinson Eiland is nog lang niet uitontwikkeld. In de komende tijd zal ik de technologische vooruitgang van Robinson Eiland verder uitbreiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.