Home

De Eurozone scheeuwt dat Dragi voor meer inflatie moet zorgen. Dit zou de Europese economien weer op gang brengen, maar als ik naar de Zwitserse economie kijk ben ik daar niet zo zeker van. De slecht draaiende Eurozone economie komt eerder door slecht economisch management.

Zoals Leonid Bershidsky schrijft  kent Zwitserland al lange tijd inflatie onder de 1%. De huidige werkloosheid is 3.2%. Zwitserland kent geen bevoorrechte geographische locatie aan de mond van de Maas, Rijn en Waal. Ook heeft het geen gasbel onder de Alpen. Wat Zwitserland wel heeft is een kleine zeer decentrale overheid met begrotingsdiscipline, en belastingsstelsel wat bedrijvigheid bevorderd en een zeer flexibel en productive arbeidsmarkt.

Nu heeft dit voorzichtige beleid ook z’n nadelen.De Zwitserse Frank (CHF) is een bekent toevlucht oort zodra het elders in de wereld drijgt mis te gaan. Zodat de Zwitserse export niet te veel leidt onder de sterke koers van de CHF houdt de Zwitserse Centrale bank de EUR/CHF op 1.2.

Als lage inflatie niet tot drastische gevolgen lijdt in Zwitserland,  waarom maakt men zich in Europa dan zorgen? Hiervoor kan men goed naar het volgende artikel van Leonid Bershidsky gaan. Het korte antwoord is dat veel Europese overheden gewoonweg te groot zijn en niet willen/kunnen bezuinigen. Inflatie hebben ze nodig om hun schulden betaalbaar te houden.

Zoals eerder beschreven in De Schuld Paradox doet inflatie vooral bij lagere inkomens pijn. Zoals de ervaring in Zimbabwe ons leert kunnen mensen met grote vermogens zich met onder andere aandelen beschermen tegen inflatie. Dit geld niet voor mensen met een eenvoudige spaarrekening of die de duurdere goederen met hetzelfde loon moeten betalen. Hoewel velen  zeer rijken hun toevluch in Zwitserland zoeken is Zwitserland geen ongelijke samenleving. Op het gebied van inkomens ongelijkheid heeft Zwiterserland een gini-coefficient van 0.331 en Nederland 0.326.

2014-08-21 21.51.47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.