Home

Het recente energie verhaal van Het Financieele Dagblad (FD) is verre van eerlijk. Het feit is dat eerder de Duitse Mittelstand en niet het Nederlandse bedrijfsleven te veel betaalt.

Een analyse van de energieprijzen op Eurostat laat zien dat Duitsland veel duurder is dan Nederland. Vergeleken met omringende landen zijn alleen Frankrijk en Groot-Brittannië goedkoper.

source: EuroStat

Source: EuroStat

Deze verhouding is extremer voor huishoudens. Duitse huishoudens betalen maar liefs 50% meer voor hun energie dan Nederlanders.

Source: EuroStat

Source: EuroStat

Hoe zit het dan met grootverbruikers? Zelfs bij het grotere verbruikers (20-75GWh), komen de Duitsers er minder goed vanaf.

Source" EuroStat

Source” EuroStat

Nu zijn dit niet de gegevens van de echt hele grote verbruikers (waar het FD naar verwijst). Deze grootverbruikers betalen prijzen die dichter bij de prijzen van de groothandel markt zitten. Vooral op de dagmarkt zijn de verschillen in prijzen wel aanwezig. Deze verschillen zijn echter ontstaan door  Duitse subsidies. Deze subsidies worden door de rest van de Duitse samenleving betaald.

De Nederlandse Grootverbruikers Lobby (VENW)  zou graag zien dat de rest van de Nederlandse bedrijfsleven en huishoudens extra zouden betalen, zodat de Nederlandse staat de Duitse subsidie met een Nederlandse subsidie kan compenseren. Net als bij Aldel, lijkt het FD niet na te denken en praten de journalisten de grootverbruikers klakkeloos na. Subsidies voor grootverbruikers is immers symptoom bestrijding, waarvoor ik niet zou willen betalen.

Zoals ik eerder heb geschreven zou het geld van subsidies beter naar hoogspanningsverbindingen tussen Nederland en Duitsland kunnen gaan. Nederland moet niet aan een zeer kostbare Industrie Politiek beginnen. Als Duitsland volhoudt, en besluit dat zij hoge subsidies wil betalen om vervolgens die stroom tegen minimum prijzen te exporteren, dan is de Nederlandse burger gek als ze geen dankeschön zegt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.