Home

Rene Knegt (in zijn column bij Energeia) heeft elementair public finance verkeerd begrepen.  Een Cap and Trade systeem heeft per definitie een volume doelstelling. De doelstelling is om het  volume CO2 te beperken, en niet om als een Sovjet politicus te schreeuwen dat de prijs niet klopt.

De meeste mensen zijn het erover eens dat een stijging in het volume CO2 uitstoot een globaal probleem is, wat maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Zoals ik eerder heb geschreven, hebben bestuurders twee marktmechanismen om deze externalities (maatschappelijke kosten) mee te laten wegen in de beslissingen van de samenleving.

  1. CO2 belastingPolitici kunnen in al hun wijsheid een belasting op CO2 invoeren gelijk aan de marginale kosten. Dit heeft als voordeel dat de prijs stabiel blijft, maar garandeert niet dat de CO2 uitstoot wordt verminderd.
  2.  Cap and trade: De politici kunnen bepalen dat een bepaald maximaal niveau van CO2 uitstoot  maatschappelijk verantwoord is en een maatschappelijk gewenste volume limit instellen. Bedrijven kunnen vervolgens binnen dit limit met elkaar handelen. Het voordeel van dit systeem over het belastingsysteem, is dat het volume limit (mits deze goed wordt gecontroleerd) zeker wordt behaald. De prijs is hierbij niet relevant.

Er is voor optie twee gekozen met het huidige ETS systeem. Klachten over de prijs snap ik niet. Een lage CO2 prijs geeft aan dat het behalen van het maatschappelijk gewenste volume juist makkelijker lijkt te zijn dan gedacht. Dit zou goed nieuws moeten zijn. Nu kan je wel betwisten of het volume limit niet strenger moet, maar dan hebben we een volume discussie en daar heeft de prijs niks mee te maken.

One thought on “ETS: duidelijk een volumesysteem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.