Home

Na het bericht in TROUW over de explosieve stijging in de zorgkosten in Nederland en de verontwaardigde reacties van lezers van Joop.nl over alternatieve voorstellen van CDA-Leider Buma, heb ik de cijfers van het CBS  (Centraal Bureau voor de Statistiek) erbij gepakt. Wat vertellen de cijfers ons werkelijk?

As er naar de absolute cijfers wordt gekeken, heeft Buma gelijk dat de overheidsuitgaven, op 1995 tot 1996 na, elk jaar stijgen. Ondanks de crisis is er geen sprake van een krimp in overheidsbestedingen.

Overheidsuitgaven

Overheidsuitgaven 1995-2012 in miljoenen(CBS)

Als er vervolgens naar de percentuele stijging van de kosten van 1995-2012 wordt gekeken zien we dat de kosten in de meeste sectoren meer dan is verdubbeld.  De kosten van volksgezondheid zijn, zoals Trouw deed vermoeden, het meest gestegen.

% Stijging

Verder is het interessant om te zien hoe deze kosten zijn veranderd door de jaren heen. Als we naar de absolute cijfers kijken zien een enorme stijging in Sociale Bescherming (uitkeringen en toeslagen). Dit is overigens ook de grootste post.

Overheidsuitgaven per sector sinds 1995

Overheidsuitgaven per sector sinds 1995

Als er vervolgens naar percentages van het geheel kijken ziet men dat het stuk taart dat aan zorg op gaat aanzienlijk groter is geworden. Reacties hierop zitten grotendeels in twee kampen: 1 “Na de liberalisering zijn door het gegraai in de zorg de kosten enorm gestegen” en 2. “Na de liberalisering is de vraag naar zorg en betere kwaliteit gestegen en een deel van deze kosten valt bij de gemeenschap”. Hierover in de toekomst meer.

taart2012

Het is vaak makkelijk om achteruit te kijken, maar het is veel interessanter om vooruit te kijken. Buma geeft aan dat het CDA graag naar alternatieven wil kijken.  Sommige overheidsuitgaven zijn, voor de economie, minder schadelijke dan andere (voor elke uitgave moet er immers op de lange termijn belasting geheven worden). De zorgwekkende trend is de stijgende uitgaven aan Zorg en Sociale Bescherming. Dit zijn puur consumptieve uitgaven en niet investeringen. Het liefst zie ik de consumptieve uitgaven en lasten dalen. Laten we hopen dat dit het alternatief van het CDA is en dat de coalitie hiermee akkoord gaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.