Home

Beste Bartjens (FD),

In uw berekening gaat u uit van een verschil in prijs van 18€/MWh tussen Duitsland en Nederland. Het verschil is echter 9€/MWh. In Duitsland is de prijs immers zo’n 39€/Mwh en in Nederland 48€/MWh. Het verschil in energie prijs leidt daarom bij een verbruik van 900.000MWh tot een verschil in commodity kosten van ongeveer €8.9 miljoen.

Nu is er nog een verschil in de kosten van transport en diensten. Als ik er vanuit ga dat de aansluiting 110KV is met een capaciteit van 165MW en een bedrijfstijd van 8000 uur dan zijn de kosten van transport en diensten €6.1 miljoen.  In Duitsland zijn deze kosten ongeveer de helft (grootverbruikers krijgen in Duitsland een korting).  In totaal is het verschil dus ongeveer €12mln en niet €17.8mln. Natuurlijk is dit nog steeds een aanzienlijk verschil,  maar met een operationeel verlies van €16.3mln had Aldel, ook in Duitsland, geen winst gemaakt.

Met vriendelijke groeten,

Henry Gruijters

One thought on “Stroomslurper Aldel had ook met Duitse elektra prijzen verlies geleden

  1. Pingback: Aluminium smelten? Nu even niet! | Voorbeschouwing op wat komen gaat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.